The Gray Wolf Throne (Seven Realms, #3) - Cinda Williams Chima گفته بودم این کتاب رو نمی خونم. ولی خب نتونستم. :) ببخشید ( خجالت ) واقعا بعد از خوندن اوایلش دیگه نمی شد ادامه نداد.
تموم دلیلی که باعث شد کتاب بعد رو بخونم شخصیت مرموز کراو بود. توی نظرم در مورد کتاب قبل که کاملا ازش ناراضی بودم، وهنوزم هستم، گفتم که به جز این استاد که هویتش معلوم نیست دلیلی برای خوندن این جلد ندارم. و هنوزم روی حرفم هستم. اون نتیجه ای که بهش رسیدم واقعا جالب بود.
این کتاب نقطه مقابل کتاب قبل بود. هیجانش واقعا متعادل بود. نصف شب پدرم با زور مجبورم کرد ولش کنم :دی از اونجایی که هان و رایسا اول کتاب کنار هم نبودن و بعدش هم تا فصلای آخر زیاد میونه خوبی نداشتن، یه کم رمانس کم بود که واقعا راضیم کرد. ولی اونجاهایی هم که بود... خب، بد نبود.
طنز ماجرا بیشتر شده بود. از خوندنش لذت می بردم.
روند کتاب تنظیم شده بود، درست جلو می رفت و نه عجله داشت و نه کند بود. یه جاهایی ماجرا رو کش می داد ولی می شد نادیده گرفت.
بعضی شخصیت ها هنوز اونقدر که می خوام روشون کار نشده. یکی شون دنسره. انتظار داشتم بیشتر روش کار بشه، ولی نشد. مخصوصا با اون افشاگری اول کتاب انتظار توجه بیشتری داشتم روش.
دوست داشتم کراو ( یا شایدم واتر لو :دی ) بیشتر نقش داشته باشه. انگار رفت کلا ، با اینکه مطمئنم بازم پیداش می شه.
در کل این کتاب رو دوست داشتم. نقاط ضعف زیادی داشت ... ولی یه حس درونی بهم می گه پنج حقشه.