The Crimson Crown - Cinda Williams Chima واقعا یادم رفته بود :دی
این کتاب رو در یک اقدام ضربتی یه روزه خوندم. کتاب جذابی بود، در کل با وجود اینکه آخر کتاب از همون جلد یک معلوم بود، بازم برای رسیدن به آخرش روش جالبی رو در پیش گرفت.
راستش به نظرم این کتاب نوشته شده بود که عشاق ماجرا رو به هم برسونه. کت و دنسر و هان و رایسا و...
ولی چیزی که خیلی دوست داشتم اقتدار رایسا به عنوان ملکه بود. و هان رو هم خیلی دوستش داشتم. کلا باعث شد بیش از پیش از بایار ها بدم بیاد و ...
افشاگری هاش عالی بودن. من می دونستم یه چیزی زیر سر اون مدالیون هست، ولی دقیق نمی دونستم چی. راستش فکر می کنم یه موقعی هان رو خود به خود آتیش بزنه یا یه چیزی توی همین مایه ها. :دی. یا فکر می کردم کلن ها پشت ماجراهای قتل باشن، ولی نه دقیق خود نایت واکر.
در کل با وجود قابل حدس بودنش خوب بود.
+ اصلا شیفته جمله آخر کتاب شدم! :دی